Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Hortensian trädgårdsservice

När du bryr dig om din trädgård.

Skötselråd för Hortensior.

Många tror att hortensior är svårskötta och känsliga växter med speciella behov på växtplats och jord. Inget kunde vara mera fel... Det kan hända att hortensian kan sloka om den placeras i solen utan tillgång till tillräckligt med vatten men den är snabb att återfå sitt ursprungliga utseende så fort den fått vatten. Det är även viktigt att veta att det finns flera olika arter av hortensia med skiftande behov på växtplats och omsorg.

Jag ska presentera de mest vanliga och lättodlade arterna, passande för de svenska trädgårdarna. Det kommer löpande skötseltips på bloggen under säsongen.

Trädgårdshortensia, Hydrangea macrophylla är den mest vanliga av hortensiaarterna. Den finns i två varianter av blomställningar, runda, glob eller bollhortensior, eller de med flata blomställningar, lacecap eller spetsmössor. ( Kallas även ofta Teller hortensior. ) Namnet macrophylla kommer från latinets benämning på de stora bladen.

Trädgårdshortensian vill helst ha en halvskuggig växtplats och är den av arterna som kräver mest vatten.

Man hör ofta att dessa hortensior inte tål kalkhaltig jord något som är felaktigt. De kan trivas utmärkt i jordar med kalk men om man vill ha blå blommor på sin planta kan detta visa sig vara omöjligt. Färgen på blomklasarnas foderblad, som är det vi ser som blommor på hortensian, beror dels på jordens pH-värde, vilken sort man valt samt andelen lättupptagligt aluminium som finns i marken. Det är nämligen aluminium som gör att blommorna blir blå. Om detta saknas eller är svårt att ta upp för växter, vilket sker om det är kalk i jorden och pH värdet är högt. Det finns speciella medel att köpa för att få blå blommor, ex Färga mig blå. Jordens PH-värde kan sänkas med hjälp av svavel eller okalkad torv. Den vill ha en mullrik och fukthållande jord. Beskärningen bör begränsas till att ta bort äldre grenar och gamla blomställningar eftersom de flesta sorterna blommar på äldre ved. Vid kraftig beskärning klipps alla blomknoppar bort och man missar en hel säsongs blomning. Trädgårdshortensian kan växa i upp till zon 3-4 om läget är skyddat. Det går även bra att krukodla sin hortensia och övervintra den på frostfri plats.

   Purpurhortensia H. serrata har sitt ursprung i Japan och Korea och växer främst i bergstrakter. Den kallas därför av japanerna för bergshortensian. Det är en liten upprättväxande buske som sällan blir över 1,5 meter hög. Blomställningarna är flata av lacecap typ och 5-10 cm i diameter men det förekommer även någon av s.k. mophead typ. De sterila blommorna är vita, blå eller rosa med hela eller sågkantade kanter. De fertila blommorna är rosa eller blå. Bladen är ovala, lansformade eller elliptiska. Bladen är mindre än de på H. macrophylla och saknar även deras glansighet. Bladen är tunna och ludna.

Stammarna har ofta små fläckar av rött i den gröna färgen och även bladens ovansida är rödaktig. Arten får ofta mycket vacker röd höstfärg.

Purpurhortensian är inte lika tolerant som H. macrophylla när det gäller odlingsläget och trivs inte i utsatta lägen med mycket sol, vind, torka eller hetta men den klarar frost bra. Den tolererar de flesta jordar så länge de inte är för alkalisk eller för fuktiga.

Även inom H. serrata finns sorter som skiftar blomfärg beroende på jordens pH och mineralinnehåll. Det finns dessutom en grupp där de sterila blommorna son unga är vita och som i solbelysta lägen ändra färg till rosa och senare rött men som oberoende av hur sur jorden är aldrig övergår i blå färgtoner.

Det finns flera sorter av H. serrata som är odlingsvärda.

Vidjehortensia Hydrangea arborescens har bollformade blomställningar. Blomfärgen är vitt eller rosa. Blomställningarna blir ofta väldigt stora och det är viktigt att tänka på detta när man beskär. En kraftig beskärning gör att man får ett färre antal mycket stora blomsamlingar medan en mindre kraftig beskärning resulterar i ett stort antal blomsamlingar. Blomställningarna blir dock lite mindre, något som inte behöver vara negativt, eftersom de ofta faller ner mot marken annars av sin stora tyngd. Vidjehortensian är mycket mera torktålig än sin släkting Trädgårdshortensian och trivs därför bättre på soliga växtplatser. Detta hindrar inte att den växer utmärkt även i skuggan där, de ofta vita, blommorna kommer till sin rätt. Den har inte heller samma behov på jorden och kan växa i magrare och torrare jordar. Vidjehortensian blommar på ny ved vilket gör att den är mindre känslig för frost samt att den kan beskäras kraftigare utan att man går miste om blomningen. Vidjehortensian kan växa upp till zon 5 och i skyddade lägen även i ännu högre zon.

Vipphortensia H. paniculata

Vipphortensia har sitt ursprung i Kina och Japan. Dess naturliga habitat är skogar och öppna platser och den växer upp till 1 200 meters höjd. Blomställningen är som en pyramidformad vippa. Blomställningen består till största dela en av vita fertila blommor och ett mindre antal rosaaktiga sterila blommor. De nedersta blommorna öppnas först. Vippan är 15-20 cm lång och 10-13 cm vid. Bladen är ovala till elliptiska och sitter motsatta eller i grupper om tre. Kanterna är smått tandade och bladen är beklädda med fina hår på ovansidan.

H. paniculata är en mycket härdig art som kan tolerera mycket låga temperaturer.

Den blommar på ettårsveden och är därför inte frostkänslig. Den föredrar väldränerad, fuktig jord men kan växa i både lerjord och steniga jordar så länge den har bra dränering. Busken kan bli 6 meter i dess vilda form men de odlade formerna blir sällan högre än 2 meter. H. paniculata kan behöva en vindskyddad växtplats då grenarna är svaga och lätt kan knäckas under blommornad tyngd i hård vind.

Den mest välkända vipphortensia i världen är troligen H. paniculata `Grandiflora´.

Sortens namn är Syrenhortensia i Sverige.

H. paniculata `Grandiflora´ är en stor buske väl förgrenad med stora vippor av sterila blommor som kan bli 30 cm långa eller längre. Blommorna är vita som skiftar mot rosa med åldern. Blomtiden är juli-augusti.

Det är lätt att tro att det bara finns sterila blommor i de gigantiska blomställningarna men det faktum att sorten ofta är välbesökt av bin talar för att det även finns fertila blommor i vipporna. Den största nackdelen med H. paniculata Grandiflora är de enorma blomställningarna som kan knäcka buskens veka grenar. Detta kan undvikas genom att beskära busken sällan för att få flera och mindra blomställningar eller genom att stötta de svaga grenarna.

Sorten trivs bäst vid ett pH omkring 6,5.